TDDC88 - Programutvecklingsmetodik

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TDDC88
Institution Department of Computer and Information Science (IDA)
Examinator Kristian Sandahl
Examination Skriftlig tentamen (4 hp)
Laborationer (2 hp)
Redovisning av projektarbete (6 hp)
Frivillig inlämningsuppgift (0 hp)
Högskolepoäng 12 hp
Övrigt Kurshemsida

Material

Sammanfattningar

Quizlet

Requirements
Project planning and processes
Design and Architecture
Testing and SCM

Glossary Project planning and processes
Glossary Testing and SCM

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet