TATA67 - Linjär algebra med geometri

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TATA67
TATA31 page image.png
Institution Matematiska institutionen (MAI)
Examinator Jan Åslund
Examination Frivillig kontrollskrivning (0 hp)
Tentamen (6 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida

Annat material

Sammanfattningar

Tentor

Tentor och kontrollskrivningar (LIU)

Quizlets

Senare delen av kursen (OBS TATA31)