TSRT14 - Sensor Fusion

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TSRT14
Institution Institutionen för systemteknik (ISY)
Examinator Gustaf Hendeby
Examination Skriftlig tentamen (3 hp)
Datorlaboration med rapport (3 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

Kursen ger grundläggande förståelse för hur algoritmer i sensorfusion fungerar och kan appliceras på sensornätverk.

Material

Sammanfattningar

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet