TSRT08 - Optimal Control

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TSRT08
Institution Institutionen för systemteknik (ISY)
Examinator Anders Hansson
Examination Skriftlig tentamen (4 hp)
Inlämningsuppgifter (2 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

Kursen ger grundläggande förståelse för optimal styrning av dynamiska system där ett matematisk kriteria minimeras.

Material

Sammanfattningar

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet