TPPE98 - Ekonomisk analys: Ekonomisk teori

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TPPE98
TPPE98 page image.png
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Helene Lidestam
Examination Inlämningsuppgifter (1 hp)
Skriftlig tentamen (3 hp)
Högskolepoäng 4 hp
Övrigt Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida

Om kursen

Kursen bygger främst på tre delar: Konsumentteori, producentteori och marknadsteori där mycket fokus ligger på att använda matematiska modeller för att förstå och förhålla sig till faktorer som spelar roll på marknader. I kursen belyses även en del skillnader mellan företagens respektive samhällets syn och förväntningar på marknaden.

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan