TPPE17 - Corporate Finance

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TPPE17
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Ou Tang
Examination Inlämningsuppgift (1 hp)
Skriftlig tentamen (5 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida

Annat material

Sammanfattningar

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet