TPPE13 - Produktionsekonomi

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TPPE13
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Helene Lidestam
Examination Tentamen (5 hp)
Laboration (1 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen handlar om hur ekonomiska modeller tillämpas i produktion, exempelvis för att bestämma optimal orderkvantitet eller produktionstakt, samt prognostisering.

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan