TMMV58 - Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TMMV58
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Hossein Nadali Najafabadi
Examination Inlämningsuppgifter, skriftlig redovisning (4 hp)
Uppgifter som examineras skriftligt och muntligt (seminarium) (2 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan