TMMV11 - Strömningslära och värmeöverföring

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TMMV11
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Ingrid Andersson
Examination Tentamen (4.5 hp)
Laborationskurs (1.5 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan