TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TMKT94
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Peter Hallberg
Examination Inlämningsuppgifter (4 hp)
Projektarbete (2 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan