TMKM86 - Konstruktionsmaterial

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TMKM86
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Mattias Calmunger
Examination Tentamen (3 hp)
Laboration och projektarbete (3 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen handlar om att ge grundläggande kunskaper för olika typer av konstruktionsmaterial och dess egenskaper, fokus riktas mot olika typer av huvudgrupper. Härdningsmekanismer och dess påverkan på materials mikrostruktur analyseras. Det skapas även en insikt i hur material väljs och används i konstruktioner.

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan