TMES44 - Energisystem - tillförsel och användning

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TMES44
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Magnus Karlsson
Examination Tentamen (4.5 hp)
Seminarier (1.5 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen är obligatorisk för den energitekniska inriktningen. Kursen introducerar konceptet energisystem och behandlar energisystems delar samt hur energi tillförs och används inom olika energisystem. Kursen diskuterar energifrågor utifrån historiska och nutida perspektiv och söker svar på frågor som är aktuella i vår vardag och globalt. Kursens innehåll är brett men inte så djupgående.

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan