TKMJ51 - Hållbar utveckling och företagande

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TKMJ51
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Pontus Cerin
Examination Tentamen (3.5 hp)
Gruppuppgift (2.5 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till hållbar utveckling med fokus på företag. Den utgår från miljöaspekter samt sociala och ekonomiska
aspekter av hållbarhet. Kursen riktar in sig på hur situationen ser ut i världen inom de olika aspekterna, vilka krav som ställs på
företag samt hur företag kan anpassa sig för att kunna förhålla sig till dessa krav. Mycket fokus läggs på olika verktyg och koncept som
kan användas inom företag, däribland hur miljöledningssystem kan utformas samt hur dessa fungerar.

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan