TKMJ24 - Miljöteknik

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TKMJ24
Institution Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Examinator Carina Sundberg
Examination Skriftlig tentamen (4 hp)
Projektuppgift (2 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

Kursen lär ut om miljö och hållbarhetsfrågor.

Material

Sammanfattningar

Se även