TEIO13 - Ledarskap och industriellt förändringsarbete

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TEIO13
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Nicolette Lakemond
Examination Muntlig och skriftlig redovisning
av projektuppgift (2 hp)
Inlämningsuppgifter och deltagande i praktiska övningar
och fallstudier (1,5 hp)
Muntlig tentamen (2,5 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida

Annat material

Sammanfattningar

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet