TEIM07 - Industriell marknadsanalys

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TEIM07
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Roland Sjöström
Examination Projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt (3 hp)
Skriftlig tentamen (3 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida

Annat material

Sammanfattningar

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet