TEAE10 - Avancerad Strategiutveckling

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TEAE10
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Daniel Kindström
Examination Obligatoriska seminarer (2 hp)
Projektarbete (2 hp)
Muntlig tentamen (2 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida

Annat material

Sammanfattningar

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet