TDTS07 - System Design and Methodology

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TDTS07
Institution Department of Computer and Information Science (IDA)
Examinator Petru Eles
Examination Skriftlig tentamen (2.5 hp)
Laborationsuppgifter (3.5 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

Lär ut grundläggande kunskaper inom olika metoder för att modellera system.

Material

Sammanfattningar

Se även