TDTS06 - Computer Networking

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TDTS06
Institution Department of Computer and Information Science (IDA)
Examinator Andrei Gurtov
Examination Skriftlig tentamen (3 hp)
Labbar (3 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

Kursen behandlar många av de olika nätverkslagren (applikation, transport, ...).

Material

Sammanfattningar

Se även