TDDC78 - Programming of parallel computers

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TDDC78
Institution Department of Computer and Information Science (IDA)
Examinator Christoph Kessler
Examination Skriftlig tentamen (3 hp)
Laborationskurs (3 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

Lär ut om programmering av parallella datorer

Material

Sammanfattningar

Se även