TATM79 - Matematisk grundkurs

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TATM79
TATM79 page image.png
Institution Matematiska institutionen (MAI)
Examinatorer Fredrik Andersson (I, Ii)
Mikael Langer (DPU, EMM, M)
Johan Thim (Y, Yi, MED, Mat, FyN, Frist)
Examination Godkända duggor ersätter tentamen
Skriftlig dugga 1 (1,5 hp)
Skriftlig dugga 2 (3 hp)
Tentamen (4,5 hp)
Obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

TATM79 är för alla civilingenjörsstudenter den första kursen i utbildningen. Det är en grundkurs i matematik på universitetsnivå som är indelad i två huvudområden; Reella och komplexa tal samt funktioner. Även om en del av kursinnehållet kan vara bekant från gymnasiet studeras det här med höga krav på matematiskt korrekta förklaringar. En stor utmaning i kursen är att förbättra sin ekvationslösningsförmåga, vilket hjälper en i senare kurser.

TATM79 omfattar 6 hp vilket examineras genom 2 st duggor på (1,5 resp 3 hp) samt inlämningsuppgifter som omfattar 1,5 hp. Om man inte lyckas lösa duggorna finns det en möjlighet att skriva en tenta.

Annat material

Sammanfattningar

Föreläsningsanteckningar

Tentor

Tentor och duggor (LIU)

Videos av Björn Runow

Hela spellistan på Youtube

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TATA31 - Linjär algebra
TEIE17 - Industriell ekonomi