Industriell ekonomi, Internationell - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Version från den 23 december 2019 kl. 18.07 av User1 (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Kurser

Årkurs 1

Hösttermin 1
TATM79 - Matematisk grundkurs
TATA31 - Linjär algebra
TEIE17 - Industriell ekonomi
Språkkurs 1 - del 1


Hösttermin 2
TATA31 - Linjär algebra
TATA41 - Envariabelanalys 1
TEIE17 - Industriell ekonomi
Språkkurs 1 - del 1


Vårtermin 1
TATA42 - Envariabelanalys 2
TDDD11 - Programmering, grundkurs
Språkkurs 1 - del 2


Vårtermin 2
TATA69 - Flervariabelanalys
TDDD11 - Programmering, grundkurs, fortsättning från VT1
TAOP52 - Optimeringslära, grundkurs
Språkkurs 1 - del 2

Årkurs 2

Hösttermin 1
TKMJ51 - Hållbar utveckling och företagande
TMME27 - Mekanik I (TEN1)
Språkkurs 2 - del 1


Hösttermin 2
TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs
TMME27 - Mekanik I (TEN2)
TPPE98 - Ekonomisk analys: Ekonomisk teori
Språkkurs 2 - del 1


Vårtermin 1
TAOP62 - Optimeringslära, fortsättningskurs
TAMS65 - Matematisk statistik, fortsättningskurs
Språkkurs 2 - del 2

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDE10 - Objektorienterad programmering i Java
Systemteknik: TSEA22 - Digitalteknik
Energiteknik: TMMV04 - Termodynamik
Maskinteknik:
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMPT07 - Produktionsteknik
Bioteknik: TFBI11 - Genetik och evolution


Vårtermin 2
TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs
TPPE24 - Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik
Språkkurs 2 - del 2

Teknisk Inriktning

Datateknik: TATA82 - Diskret matematik
Systemteknik: TSEA57 - Datorteknik
Energiteknik: TMES44 - Energisystem - tillförsel och användning
Maskinteknik:
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMPT07 - Produktionsteknik
Bioteknik: TFKE52 - Grundläggande kemi

Årkurs 3 (Utomlands)

Hösttermin 1
TPPE13 - Produktionsekonomi
TSRT19 - Reglerteknik

Teknisk Inriktning

Datateknik: TSEA51 - Digitalteknik
Systemteknik: TSEA82 - Datorteknik
Energiteknik:
TMMV11 - Strömningslära och värmeöverföring
TMMV61 - Tillämpad energiteknik
Maskinteknik:
TMHL22 - Hållfasthetslära
TMKM86 - Konstruktionsmaterial
Bioteknik: TFBI22 - Cellbiologi och mikrobiella processer


Hösttermin 2
TEIO04 - Projektledning

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD71 - Datastrukturer och algoritmer
Datateknik: TDTS10 - Datorarkitektur
Systemteknik: TSDT18 - Signaler och system
Energiteknik:
TMMV61 - Tillämpad energiteknik
TKMJ39 - Resurseffektiva produkter och produktion
Maskinteknik:
TMKM86 - Konstruktionsmaterial
TMMI46 - Industriell automation
Bioteknik: TFBI22 - Cellbiologi och mikrobiella processer
Bioteknik: NBIB45 - Fysiologiska principer och etik


Vårtermin 1
TEIM32 - Industriell marknadsföring
Kandidatprojekt

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD81 - Databasteknik för kandidatprojekt
Systemteknik: TDDC30 - Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer
Energiteknik: TMMV58 - Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp
Maskinteknik: TMMV04 - Termodynamik
Bioteknik: TFBI23 - Ekologi och miljö


Vårtermin 2
Kanididatprojekt

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD81 - Databasteknik för kandidatprojekt
Systemteknik: TSKS10 - Signaler, information och kommunikation

Övriga kurser

TDDC88 - Programutvecklingsmetodik
TPPE17 - Corporate Finance
TEIO13 - Ledarskap och industriellt förändringsarbete
TEIM07 - Industriell marknadsanalys
TEAE10 - Avancerad Strategiutveckling
TDEI19 - Ekonomisk styrning
TSEA81 - Datorteknik och realtidssystem
TSRT14 - Sensor Fusion
TSRT08 - Optimal Control
TDDE31 - Big Data Analytics
TEIE72 - Affärsstrategier
TDDE01 - Machine Learning

Länkar

Studieinfo