Energi - miljö - management - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök

Vi håller på att utöka mängden material för EMM och letar därför efter sammanfattningar och annat material som kan hjälpa studenter.

Har du material som du skrivit och vill dela med dig av så skicka gärna ett mail till: [email protected]

Obligatoriska kurser

Årskurs 1

Hösttermin 1
TATM79 - Matematisk grundkurs
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDD44 - Problemlösning och programmering
TMES24 - Uthålliga energisystem

Hösttermin 2
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDD44 - Problemlösning och programmering
TKMJ24 - Miljöteknik

Vårtermin 1
TATA41 - Envariabelanalys 1
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TMMV04 - Termodynamik

Vårtermin 2
TATA42 - Envariabelanalys 2
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TRTE16 - Grundläggande miljökemiska principer

Årskurs 2

Hösttermin 1
TATA69 - Flervariabelanalys
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMME62 - Mekanik

Hösttermin 2
TEAE05 - Resursteori
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMMV11 - Strömningslära och värmeöverföring

Vårtermin 1
TKMJ15 - Miljömanagement
TMEL08 - Eltekniska system
TMMV14 - Teknik för energiomvandling

Vårtermin 2
TAOP88 - Optimering för ingenjörer
TMKM21 - Materialteknik
TMMV14 - Teknik för energiomvandling

Årskurs 3

Hösttermin 1
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling
TMES30 - Byggnaders energisystem
TSRT19 - Reglerteknik

Hösttermin 2
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling
TKMJ35 - Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet
TMES31 - Effektiva industriella energisystem

Vårtermin 1
TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TEIO28 - Integrerad projektledning
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik

Vårtermin 2
TEIO28 - Integrerad projektledning
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik