Energi - miljö - management - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Version från den 3 januari 2017 kl. 23.32 av Admin (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Obligatoriska kurser

Årskurs 1

Hösttermin 1
TATM79 - Matematisk grundkurs
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDD44 - Problemlösning och programmering
TMES24 - Uthålliga energisystem

Hösttermin 2
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDD44 - Problemlösning och programmering
TKMJ24 - Miljöteknik

Vårtermin 1
TATA41 - Envariabelanalys 1
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TMMV04 - Termodynamik

Vårtermin 2
TATA42 - Envariabelanalys 2
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TRTE16 - Grundläggande miljökemiska principer

Årskurs 2

Hösttermin 1
TATA69 - Flervariabelanalys
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMME62 - Mekanik

Hösttermin 2
TEAE05 - Resursteori
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMMV11 - Strömningslära och värmeöverföring

Vårtermin 1
TKMJ15 - Miljömanagement
TMEL08 - Eltekniska system
TMMV14 - Teknik för energiomvandling

Vårtermin 2
TAOP88 - Optimering för ingenjörer
TMKM21 - Materialteknik
TMMV14 - Teknik för energiomvandling

Årskurs 3

Hösttermin 1
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling
TMES30 - Byggnaders energisystem
TSRT19 - Reglerteknik

Hösttermin 2
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling
TKMJ35 - Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet
TMES31 - Effektiva industriella energisystem

Vårtermin 1
TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TEIO28 - Integrerad projektledning
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik

Vårtermin 2
TEIO28 - Integrerad projektledning
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik