Skillnad mellan versioner av "Energi - miljö - management - Linköpings universitet"

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
Rad 50: Rad 50:
 
TMKM21 - Materialteknik <br>
 
TMKM21 - Materialteknik <br>
 
TMMV14 - Teknik för energiomvandling <br>
 
TMMV14 - Teknik för energiomvandling <br>
 +
 +
== Årskurs 3 ==
 +
<b> Hösttermin 1 </b><br>
 +
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling <br>
 +
TMES30 - Byggnaders energisystem <br>
 +
TSRT19 - Reglerteknik <br>
 +
<br>
 +
 +
<b> Hösttermin 2 </b><br>
 +
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling <br>
 +
TKMJ35 - Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet <br>
 +
TMES31 - Effektiva industriella energisystem <br>
 +
<br>
 +
 +
<b> Vårtermin 1 </b> <br>
 +
TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs <br>
 +
TEIO28 - Integrerad projektledning <br>
 +
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik <br>
 +
<br>
 +
 +
<b> Vårtermin 2 </b> <br>
 +
TEIO28 - Integrerad projektledning <br>
 +
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik

Versionen från 3 januari 2017 kl. 23.32

Obligatoriska kurser

Årskurs 1

Hösttermin 1
TATM79 - Matematisk grundkurs
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDD44 - Problemlösning och programmering
TMES24 - Uthålliga energisystem

Hösttermin 2
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDD44 - Problemlösning och programmering
TKMJ24 - Miljöteknik

Vårtermin 1
TATA41 - Envariabelanalys 1
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TMMV04 - Termodynamik

Vårtermin 2
TATA42 - Envariabelanalys 2
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TRTE16 - Grundläggande miljökemiska principer

Årskurs 2

Hösttermin 1
TATA69 - Flervariabelanalys
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMME62 - Mekanik

Hösttermin 2
TEAE05 - Resursteori
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMMV11 - Strömningslära och värmeöverföring

Vårtermin 1
TKMJ15 - Miljömanagement
TMEL08 - Eltekniska system
TMMV14 - Teknik för energiomvandling

Vårtermin 2
TAOP88 - Optimering för ingenjörer
TMKM21 - Materialteknik
TMMV14 - Teknik för energiomvandling

Årskurs 3

Hösttermin 1
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling
TMES30 - Byggnaders energisystem
TSRT19 - Reglerteknik

Hösttermin 2
TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling
TKMJ35 - Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet
TMES31 - Effektiva industriella energisystem

Vårtermin 1
TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TEIO28 - Integrerad projektledning
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik

Vårtermin 2
TEIO28 - Integrerad projektledning
TKMJ41 - Kandidatarbete energi- och miljöteknik