Design och produktutveckling - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök

Vi håller på att utöka mängden material för DPU och letar därför efter sammanfattningar och annat material som kan hjälpa studenter.

Har du material som du skrivit och vill dela med dig av så skicka gärna ett mail till: [email protected]


Obligatoriska kurser

Årskurs 1

Hösttermin 1
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TATM79 - Matematisk grundkurs
TMKA06 - Introduktion till design och produktutveckling


Hösttermin 2
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TDDE04 - Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande
TMKA06 - Introduktion till design och produktutveckling

Vårtermin 1
TATA41 - Envariabelanalys 1
TMKT58 - Formgivning och formseende
TMME07 - Mekanik - statik

Vårtermin 2
TATA42 - Envariabelanalys 2
TDDD32 - Användardriven produktutveckling
TMKT58 - Formgivning och formseende

Årskurs 2

Hösttermin 1
TATA69 - Flervariabelanalys
TMKA05 - Konstruktionsmetodik
TMME13 - Mekanik - dynamik

Hösttermin 2
TKMJ24 - Miljöteknik
TMKA05 - Konstruktionsmetodik
TMMV04 - Termodynamik

Vårtermin 1
TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TMKT59 - Datorn som designverktyg
TMKT97 - Produktergonomi

Vårtermin 2
TEAE01 - Industriell ekonomi, grundkurs
TMHL07 - Hållfasthetslära, grundkurs
TMKT59 - Datorn som designverktyg