TSIT02 - Computer Security

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TSIT02
Institution Institutionen för systemteknik (ISY)
Examinator Guilherme Xavier
Examination Skriftlig tentamen (5 hp)
Laborationskurs (1 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kurshemsida

Lär ut grundläggande kunskaper inom området datasäkerhet

Material

Sammanfattningar

Se även