TMMV61 - Tillämpad energiteknik

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TMMV61
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Johan Renner
Examination Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 1 (3 hp)
Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 2 (3 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan