TMMV04 - Termodynamik

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TMMV04
Institution Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling (IEI)
Examinator Joakim Wren
Examination Tentamen (3 hp)
Projektuppgift och laboration (3 hp)
Högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen är en grundkurs i termodynamik och tar således upp olika termodynamiska cykler och hur beräkningar på dem kan utföras med hjälp av termodynamikens huvudsatser och andra samband

Sammanfattningar

Länkar

Kursplan