TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TAMS79
Institution Matematiska institutionen (MAI)
Examinator Docent Dr. Jörg-Uwe Löbus
Examination Tentamen (4 hp)
Högskolepoäng 4 hp

Sammanfattningar

Tentor

Tentor (LIU)

Tentaanalys

2013-03-11 2013-06-03 2013-08-23 2014-03-20 2014-06-09 2014-08-20
Centrala gränsvärdessatsen [3] [4], [6] 3 Centrala gränsvärdessatsen
Centrala gränsvärdessatsen med integraler [2] [1] 2 Centrala gränsvärdessatsen med integraler
Betingad sannolikhet [5b] [1b] [3] [2] 4 Betingad sannolikhet
Tvådimensionella stokastiska variabler [4] [5] [2] [5] [3] 5 Tvådimensionella stokastiska variabler
Klassisk sannolikhet [1] [1], [7] [1c], [1d] [4] [5] 7 Klassisk sannolikhet
Normalfördelning [3] [2], [3] [2], [4], [6] [5] [1] 8 Normalfördelning
Diskreta stokastiska variabler [3] [6] 2 Diskreta stokastiska variabler
Binomialfördelning [1a] 1 Binomialfördelning
Fördelning och täthetsfunktioner [1a], [1b] [4] 3 Fördelning och täthetsfunktioner
Poissonfördelning [5a], [6] [4] [6] 4 Poissonfördelning

Länkar

Kursplan
Kurshemsida