TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
TAMS65
Institution Matematiska institutionen (MAI)
Examinator Martin Singull
Examination Projektuppgift (2 hp)
Skriftlig tentamen (4 hp)
Högskolepoäng 6 hp
Övrigt Kursplan
Kurshemsida

Matematisk statistik I, fortsättningskurs (TAMS65) är en kurs som omfattar 6 hp. Det är en fortsättning naturlig fortsättning på Matematisk statistik I, grundkurs (TAMS79) som behandlar sannolikhetsmodeller. Kursen examineras genom en tenta (4 hp) och en projektuppgift (2 hp). Laborationsmomentet innehåller omfattande uppgifter på ämnesområdet regressionsanalys. Det kan komma tentafrågor som anknyter till laborationen. En stor utmaning i kursen är att lära sig och förstå teorin (de matematiska beräkningarna är ofta triviala när man förstår den bakomliggande teorin).


Annat material

Seminarier

Lösningsförslag

Lösningsförslag (KTH)

Sammanfattningar


Hjälpmedel

Formel- och tabellsamling i matematisk statistik (LiU)


Länkar

Kurshemsida

Se även

Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TPPE24 - Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik