Industriell ekonomi, Internationell - Linköpings universitet

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök

Obligatoriska kurser

Årkurs 1

Hösttermin 1
TATM79 - Matematisk grundkurs
TATA31 - Linjär algebra
TEIE17 - Industriell ekonomi
Språkkurs 1 - del 1


Hösttermin 2
TATA31 - Linjär algebra
TATA41 - Envariabelanalys 1
TEIE17 - Industriell ekonomi
Språkkurs 1 - del 1


Vårtermin 1
TATA42 - Envariabelanalys 2
TDDD11 - Programmering, grundkurs
Språkkurs 1 - del 2


Vårtermin 2
TATA43 - Flervariabelanalys
TDDD11 - Programmering, grundkurs, fortsättning från VT1
TSKS08 - Introduktionskurs i Matlab
Språkkurs 1 - del 2

Årkurs 2

Hösttermin 1
TAOP14 - Optimeringslära, grundkurs
TMME27 - Mekanik I (TEN1)
TSBB16 - Grundläggande systemmodeller
Språkkurs 2 - del 1


Hösttermin 2
TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs
TMME27 - Mekanik I (TEN2)
Språkkurs 2 - del 1


Vårtermin 1
TAOP37 - Optimeringslära, fortsättningskurs
TPPE98 - Ekonomisk analys: Ekonomisk teori
Språkkurs 2 - del 2

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDC30 - Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer
Systemteknik: TMEL53 - Digitalteknik
Energiteknik: TMMV03 - Tillämpad termodynamik och strömningslära
Maskinteknik: TMMV03 - Tillämpad termodynamik och strömningslära
Bioteknik: TFBI11 - Genetik och evolutionVårtermin 2
TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs
TPPE24 - Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik
Språkkurs 2 - del 2

Teknisk Inriktning

Datateknik: TATA82 - Diskret matematik
Systemteknik: TATA57 - Transformteori
Energiteknik: TMMV09 - Energiomvandling - tekniska perspektiv
Maskinteknik: TMHL07 - Hållfasthetslära, grundkurs
Bioteknik: TRTE16 - Grundläggande miljökemiska principer

Årkurs 3 (Utomlands)

Hösttermin 1
TEIO04 - Projektledning
TSRT19 - Reglerteknik

Teknisk Inriktning

Datateknik: TSEA51 - Digitalteknik
Systemteknik: TSEA82 - Datorteknik
Energiteknik: TMES44 - Energisystem - tillförsel och användning
Maskinteknik: TMPT07 - Produktionsteknik
Bioteknik: TFBI22 - Cellbiologi och mikrobiella processer


Hösttermin 2
TFYA14 - Fysik
TPPE13 - Produktionsekonomi

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD71 - Datastrukturer och algoritmer
Datateknik: TDTS10 - Datorarkitektur
Systemteknik: TSDT18 - SIgnaler och system
Energiteknik: TKMJ24 - Miljöteknik
Maskinteknik: TMPT07 - Produktionsteknik
Maskinteknik: TMKM86 - Konstruktionsmaterial
Bioteknik: TFBI22 - Cellbiologi och mikrobiella processer
Bioteknik: NBIB45 - Fysiologiska principer och etik


Vårtermin 1
TEIM02 - Grundläggande marknadsföring
Kandidatprojekt

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD81 - Databasteknik för kandidatprojekt
Systemteknik: TDDC30 - Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer
Energiteknik: TKMJ39 - Resurseffektiva produkter och produktion
Maskinteknik: TMKT14 - CAD och maskinelement
Bioteknik: TFBI23 - Ekologi och miljö


Vårtermin 2
Kanididatprojekt

Teknisk Inriktning

Datateknik: TDDD13 - Databasteknik (OBS Välj en av Databastekniks-kurserna!)
Datateknik: TDDD81 - Databasteknik för kandidatprojekt
Systemteknik: TSKS10 - Signaler, information och kommunikation

Länkar

Utbildningsplan
Programplan